Historie

Grundejerforeningens navn og udvidelsen i 2001

Tidligere hed grundejerforeningen ”Grundejerforeningen matr. 1b, Holbæk Ladegaard”, men på en ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 20. februar 2001 kl. 19.00 hos Ret & Råd (Havnevej 19, 4300 Holbæk), blev det vedtaget, at ændre grundejerforeningens navn som følge af, at der blev optaget en række parceller beliggende udenfor det gamle matr. nr. 1b.

Grundejerforeningens nye navn blev det nuværende: Grundejerforeningen Fjorden.

 

Udover at ændre navn og optage en række nye medlemmer, blev de eksisterende vedtægter revideret, idet de ikke havde været revideret i de i alt 50 år grundejerforeningen havde eksisteret.

 

I den mellemliggende periode var bl.a. vejene i området overgået fra at være private til at være kommunale, hvorfor der var et naturligt behov for en revidering af vedtægterne.

 

Af andre vigtige ændringer bør nævnes, at det blev vedtaget, at ordinær generalforsamling afholdes hvert 2. år i stedet for hvert år og at alle paraceller fremover betaler det samme beløb i kontingent, hvor det tidligere afhang af grundens størrelse og placering.

På nedenstående kort, ses de matrikler, som efter den ekstraordinære generalforsamling i 2001 var medlemmer af Grundejerforeningen Fjorden.

Oversigt over grundejerforeningen som den så ud efter vedtægtsændringerne i 2001.

Udvidelsen i 2012

Vestre Skole i Holbæk, som blev opført i årene 1919 til 1928, blev i 2005 nedlagt og solgt af Holbæk Kommune til private. Grunden blev opdelt i 3 matrikler, (5BS, 5BT, 5BU), hvor der blev indrettet privatboliger.

I 2012 blev det på den ordinære generalforsamling vedtaget at optage disse tre matrikler i Grundejerforeningen Fjorden. Grundejerforeningens matrikler anno 2012 kan ses på kortet herunder.

Oversigt over grundejerforeningen som den ser ud efter vedtægtsændringen i 2012.


Senest opdateret 01.08.2016 20:42 af APR