[Top]

Skal grundejerforeningens vedtægter og ændringer af disse godkendes af kommunen?

"Kommunen skal ikke godkende jeres vedtægter. Det er kun de grundejerforeninger, der er oprettet på baggrund af krav i en lokalplan, og hvor det i lokalplanen står at kommunen skal godkende vedtægterne som kommunen skal godkende. Jeg har gennemlæst lokalplanen for jeres område, og denne stiller ikke krav om at der skal oprettes en grundejerforening, og derfor skal kommunen ikke godkende jeres vedtægter."

Svar fra planlægger Else Marie Nørgaard fra Holbæk Kommune (9. august 2016)

[Top]

Hvorfor bliver der ikke ryddet sne på vejene?

Kalundborgvej er vejklasse 1, Kærsangervej og Fjordvej er vejklasse 3, mens de øvrige veje i grundejerforeningen er vejklasse 4. Læs mere om hvad det betyder for snerydningen på linket her under:

[Top]

Hvad med snerydning på vejklasse 4 vejene?

Der er ikke i foreningen taget beslutning om selv at stå for snerydning på vejklasse 4 vejene. Kommunens anbefaling lyder:

 

"Holbæk Kommune oplyser, at det ikke anbefales, at borgerne selv foretager snerydning på de offentlige veje. Dette blandt andet fordi snerydning er en lovfæstet kommunal opgave, samt de erstatningsmæssige konsekvenser, det kan have for de private, hvis der sker en skade på vej, vejens udstyr eller andet, i forbindelse med de private foretager snerydning på den offentlige vej."

Kilde: http://holbaek.dk/borger/teknik-og-miljoe/veje-og-stier/snerydning-og-saltning/

[Top]

Min nabo rydder ikke sne, kan grundejerforeningen gøre noget?

Det ligger uden for grundejerforeningens virke, at sikre at de enkelte medlemmer overholder deres snerydningspligt.

 

Holbæk Kommune skriver om snerydning:

"Hvis dit hus ligger ud til en offentlig vej, har du pligt til at rydde sne og gruse eller salte dit fortov mellem kl. 7 om morgenen og kl. 22 om aftenen. Om søndagen skal der dog først være ryddet for sne kl. 8 om morgen og frem til kl. 22. Udover fortovet skal du rydde stier og i nogle tilfælde sørge for, at der er adgang til udvendige trapper."

 

Kilde: http://holbaek.dk/borger/teknik-og-miljoe/veje-og-stier/snerydning-og-saltning/Senest opdateret 09.08.2016 11:04 af APR